E-BA/BS & E-MUTABAKAT

E-BA/BS & E-Mutabakat

Mikromaks e-Ba-Bs ve e-Mutabakat modülü ile zamandan tasarruf edebilir, müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile daha güvenilir ve sağlıklı bir şekilde e-Ba-Bs ve e-Mutabakat yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz alış ve satışları Mikromaks programından rapor olarak çekip göndermek istediğiniz firmaları seçerek tek bir tuş ile gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz form alıcınız / tedarikçinizin mail adresine link şeklinde otomatik olarak düşer. Alıcınız / Tedarikçiniz size Link üzerinden ilerleyerek mail yolu ile dönüş sağlar ve Mikromaks programınızda rapor olarak görebilirsiniz.

My e-Mutabakat'ın avantajları

  • Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) göndereceğiniz BA ve BS formları öncesinde tüm alacak ve borç hesaplarınızı eşitlemenizi sağlar. Ayrıca diğer işletmelerle kolayca BA-BS ve ekstre karşılaştırması yapmanızı sağlar. Böylece mutabakat sürecini kolaylaştırmış ve hızlandırmış olursunuz.
  • Gerek masaüstü gerek bulut iş çözümleriyle entegrasyon sağlar.
  • Excel ile kolayca aktarım yapmanızı sağlar.
  • Kağıt, iş gücü, arşivleme ve kargo maliyetlerini azaltır, zamandan tasarruf ettirir, verimliliğinizi artırır.
  • Mutabakatı elektronik ortama taşıdığı için hem hız ve kolay kullanım sunar hem de hata yapma ihtimalini azaltır.
  • Kullanıcı sınırlaması olmaksızın kullanım sağlar.